Om mig

Bakgrund
Människor fascinerar mig, liksom samspelet oss emellan. Sökande och vetgirighet har lett mig fram och jag har arbetat som bl a. pedagog och ledare hos flera arbetsplatser, främst inom offentlig sektor. Psykosociala arbetsmiljöfrågor, medarbetar- och ledarskap och relationerna däremellan har jag en lång erfarenhet av.
Kompetens
Jag är samtalsterapeut, processledare och organisationskonsult. Som KBT-terapeut arbetar jag i metoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
Värdegrund
Jag älskar både stillhet och kreativitet och vill bidra till trygghet och öppenhet. Till ökad förståelse och perspektivtagande. Ansvaret att ta hand om och bevara, inte bara oss själva och även vår vackra planet är en viktig ledstjärna.
Samarbeten
Förutom min mottagning av terapiklienter och arbete med grupper i Falun arbetar som jag konsult åt företagshälsovården Siljagruppen Arbetshälsan i Mora. Vårt samarbete har löpt under flera år. Där stödjer jag individer i samtalsstöd, arbetar med processhandledning i grupp, kartläggningar och konfliktlösning. I mitt nätverk finns många kompetenser som kan komplettera min och där vi kan arbeta tillsammans.
Yoga
Kroppen är för mig en viktig vän och nyckel till hälsa. I träning har jag utövat yoga i 30-tal år. Jag är utbildad yogalärare, leder grupper i träningsformen inklusive medveten närvaro (Mindfullness) och konsten att andas. I terapiformen ACT ingår medveten närvaro som en grundpelare i att skapa öppenhet och lugn.