Hantera stress

Företag och verksamheter som vill satsa på friskvård och psykisk hälsa har möjlighet att erbjuda medarbetare och chefer en serie träffar för personlig utveckling och stresshantering. För team som jobbar tillsammans kan kursen fungera även som utveckling av gruppen, där öppenheten och känslan av tillit kan öka.

”Kursen har hjälpt mig att inse att det är jag som är viktigast i mitt liv och att säga nej till saker jag inte vill och orkar”

”En kurs som alla någon gång under livet borde få delta på. Detta för att finna verktyg för sin personliga utveckling och även verktyg för god gruppdynamik.”

”Upplägget har varit väldigt bra. Lagom långa pass där det varierats mellan teori och praktik

”Denna kurs var mycket värdefull för mig. Den gav mig nya insikter i hur livets utmaningar kan erövras med så mycket stress.  Det öppnade mitt sinne för nya möjligheter och gav mig nya sätt att titta på mitt liv inklusive mitt jobb och familj.”

Hålla hela livet – kurs i stresshantering
I den här kursen ges tillfälle att tillsammans med andra reflektera och få verktyg för personlig utveckling. Kursen innehåller teoriavsnitt, övningar och samtal där vi delar erfarenheter och tankar. Mellan varje tillfälle får gruppen uppgifter och övningar. Några punkter ur innehållet:

OMFATTNING OCH UPPLÄGG
Vägledningen består av 5 träffar, 3 timmar per tillfälle, 2-3 veckor mellan varje möte. Gruppstorlek, 5-8 personer. Kan genomföras på arbetsplatsen eller i Samskapas lokal på regementet i Falun. Innehållet anpassas efter varje grupps behov och företagets önskemål.


PRIS
Kontakta Lena Nyberg för kostnad och överenskommelse om upplägg och tidsbokning.