Uppdrag


En värld full av människor och möjligheter

Om jag får förtroendet att stödja utveckling...

Inget uppdrag är det andra likt. Ändå ser jag några viktiga saker som återkommer. Tilliten till varandra och processen är ett exempel. Ledningens engagemang och vilja är ett annat. Jag kan underlätta och vitalisera, ansvaret för utveckling ligger andras händer.

Varje uppdrag, litet som stort, behandlas med omsorg

Allting börjar med en fråga