Robert Fritz

Susan Wheelan
27 november, 2015

Robert Fritz

Hur skapar man då ”vad” i meningen ”Vad vill jag”? Man hittar på det!! Kreativa människor vet att de hittar på det de skapar. Men samhället har starka fördomar mot människor som hittar på saker.