Moder Theresa

Gandhi
28 april, 2014
Bob Hansson
27 november, 2015

Moder Theresa

Det är inte hur mycket vi arbetar som är det avgörande. Det är inte ens vad vi gör som är det viktigaste. Det avgörande är om vi gör det vi gör i kärlek.