Susan Wheelan

Bob Hansson
27 november, 2015
Robert Fritz
27 november, 2015

Susan Wheelan

När en grupp blir ett team händer något enastående. Arbetet känns inte som en börda. Det blir roligt. Medlemmarna i högpresterande team känner sig involverade, engagerade och uppskattade.